FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री प्रेम कुमार राई

गाउँपालिका अध्यक्ष

9852052058

श्री सुनिता राई

उपाध्यक्ष

sunita.kiratisky@gmail.com ९८४२१०७२०६

श्री कुमार विष्ट

वडा अध्यक्ष

98४२५८७८१९

श्री विचारी थापा

वडा अध्यक्ष

98४१८७७२८३

श्री राजकुमार राई

वडा अध्यक्ष

9865705997

श्री चन्द्रबहादुर बिष्ट

वडा अध्यक्ष

985205210४

श्री सुरेश कुमार राई

वडा अध्यक्ष

९८५१२९९८५८

श्री जंगराज राई

वडा अध्यक्ष

9804098703

श्री मोहन कुमार राई

वडा अध्यक्ष

9749483624

जंगराज राई

वडा अध्यक्ष

८ नं. वडा अध्यक्ष

श्री प्रेम वहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

९८४०७७५९४९
९ नं. वडा अध्यक्ष

श्री सञ्जल राई

वडा अध्यक्ष

raisanzal@gmail.com ९८५२०८३०८३

चन्द्र कला राई

कार्यपालिका सदस्य

९८१६७०१४२१

श्री तिर्थकुमारी राई

कार्यपालिका सदस्य

9862197514

अच्युत पौडेल

सहायक पाचाैँ

achyutpoudelnov14@gmail.com 9842189874