FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री प्रेम कुमार राई

गाउँपालिका अध्यक्ष

9852052058

श्री सुनिता राई

उपाध्यक्ष

sunita.kiratisky@gmail.com ९८४२१०७२०६

श्री कुमार विष्ट

अध्यक्ष, वडा नं. १

98४२५८७८१९

श्री विचारी थापा

अध्यक्ष, वडा नं. २

98४१८७७२८३

श्री राजकुमार राई

अध्यक्ष, वडा नं. ३

9865705997

श्री चन्द्रबहादुर बिष्ट

अध्यक्ष, वडा नं. ४

cbista37@gmail.com 985205210४

श्री सुरेश कुमार राई

अध्यक्ष, वडा नं. ५

sureshsingersr@gmail.com ९८५१२९९८५८

श्री मोहन कुमार राई

अध्यक्ष, वडा नं. ६

raelllmohan@gmail.com 9749483624

श्री जंगराज राई

अध्यक्ष, वडा नं. ७

9804098703
८ नं. वडा अध्यक्ष

श्री प्रेम वहादुर थापा

अध्यक्ष, वडा नं. ८

९८४०७७५९४९
९ नं. वडा अध्यक्ष

श्री सञ्जल राई

अध्यक्ष, वडा नं. ९

raisanzal@gmail.com ९८५२०८३०८३

श्री वालसोर राई

कार्यपालिका सदस्य

9865533733

चन्द्र कला राई

कार्यपालिका सदस्य

९८१६७०१४२१

श्री सुव राई

कार्यपालिका सदस्य

9746970775

श्री शुशिला वि.क.

कार्यपालिका सदस्य

9861302284

श्री तिर्थकुमारी राई

कार्यपालिका सदस्य

9862197514

श्री सजना दर्जी

कार्यपालिका सदस्य

9863265746

श्री शारदा खड्का

सदस्य, वडा नं. १

९६२१९२५२४

श्री राजेन्द्र बहादुर थापा

सदस्य, वडा नं. १

9827338274

श्री राम बहादुर सुवेदी

सदस्य, वडा नं. १

9843831066

श्री भविन्द्र कुमार राई

सदस्य, वडा नं. २

9862295516

श्री श्याम कुमार राई

सदस्य, वडा नं. २

9811350427

श्री कोपिला राई

सदस्य, वडा नं. २

9844358501

श्री देवि विश्‍वकर्मा

सदस्य, वडा नं. २

9861576724

श्री देवि बहादुर खालिङ्ग राई

सदस्य, वडा नं. ३

9840363626

श्री काजिमान थुलुङ राई

सदस्य, वडा नं. ३

9862252670

श्री लक्ष्मी विश्‍वकर्मा

सदस्य, वडा नं. ३

9864255394

श्री चतुरमान राई

सदस्य, वडा नं. ४

9814364074

श्री विष्णु कुमारी राई

सदस्य, वडा नं. ४

9814332181

श्री निर्मला विश्‍वकर्मा

सदस्य, वडा नं. ४

9808514966

श्री विष्णु माया नेवार

सदस्य, वडा नं. ५

9863177810

श्री कोपिला दर्जी

सदस्य, वडा नं. ५

9863804467

श्री सुर्य कुमार राई

सदस्य, वडा नं. ५

9840641156

श्री मुक्ति तामाङ्ग

सदस्य, वडा नं. ५

9862109071

श्री रिमाल राई

सदस्य, वडा नं. ६

9851073169

श्री जय कुमार राई

सदस्य, वडा नं. ६

9869036127

श्री अमृता विश्वकर्मा

सदस्य, वडा नं. ६

9804395401

श्री पारसमणी राई

सदस्य, वडा नं. ७

9816321445

श्री राम बहादुर राई

सदस्य, वडा नं. ७

9842226712

श्री निर्मला राई

सदस्य, वडा नं. ७

9814339150

श्री विमला सार्की

अध्यक्ष, वडा नं. ७

9819062031

श्री रामु राई

सदस्य, वडा नं. ८

9808951211

श्री मनिकला राई

सदस्य, वडा नं. ८

9862210576

श्री पम्फा देवि बि.क.

सदस्य, वडा नं. ८

9741729930

श्री बाल कुमार राई

सदस्य, वडा नं. ९

9845429189

श्री अनिल राई

सदस्य, वडा नं. ९

9841007186

श्री गनिता राई

सदस्य, वडा नं. ९

9820244580

श्री गिता सार्की

सदस्य, वडा नं. ९

9848675738