FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थीक वर्ष २०७९/२०८० अवधीः २०७९/१०/०१ देखी २०७९/१२/३० सम्मको आय व्यय तथा सम्पादित कार्यहरुको विवरण। ७९-८० माघ आय 04/18/2023 - 15:56 PDF icon आय व्यय तथा सम्पादित कार्यहरुको विवरण 2079-10-01 देखी 12-30.pdf
आर्थीक वर्ष २०७९/२०८० अवधीः २०७९/०७/०१ देखी २०७९/०९/३० सम्मको आय व्यय तथा सम्पादित कार्यहरुको विवरण। ७९-८० कार्तिक आय 01/25/2023 - 13:22 PDF icon आय व्यय तथा सम्पादित कार्यहरुको विवरण.pdf
आर्थीक वर्ष २०७९/२०८० अवधीः २०७९/०४/०१ देखी २०७९/०६/३१ सम्मको आय व्ययको विवरण। 079/80 असोज व्यय 11/07/2022 - 14:26 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf
आ.व २०७८।७९ अवधीः २०७८-०४-०१ देखि २०७८-११-३० सम्म ७७/७८ फाल्गुन व्यय 03/23/2022 - 18:50 PDF icon आ.व.ः २०७८।७९ अवधीः २०७८-०४-०१ देखि २०७८-११-३० सम्म.pdf