FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:08 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि २०७७.pdf
समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ -राजपत्र ७७/७८ 09/16/2020 - 19:59 PDF icon समुदायमा-आधारित-पुर्नस्थापना-सहजकर्ता-छनौट-सम्बन्धी-कार्यविधि, २०७७
नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७७- राजपत्र ७७/७८ 08/06/2020 - 17:35 PDF icon नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७७- राजपत्र
हतुवागढी गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 18:51 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
हतुवागढी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 18:49 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि, २०७५
हतुवागढी गाउँपालिकाको पशुपंक्षी सेवा संचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 18:47 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको पशुपंक्षी सेवा संचालन कार्यविधि,२०७५
हतुवागढी गाउँपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 11:05 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 11:02 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
स्थानिय राजपत्रमा प्रकासित हतुवागढी गाउँपालिकाको “न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि,२०७५” ७५/७६ 02/12/2019 - 11:00 PDF icon स्थानिय राजपत्रमा प्रकासित हतुवागढी गाउँपालिकाको “न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि,२०७५”
टोल बिकास संस्था व्यवस्थापन कार्यबिधि- २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 10:45 PDF icon टोल बिकास संस्था व्यवस्थापन कार्यबिधि- २०७५

Pages