FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलाप कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/24/2021 - 10:34 PDF icon मेलमिलाप कार्यविधि २०७८.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:24 PDF icon सेवा करार ऐन २०७८.pdf
संस्था दर्ता ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:24 PDF icon संस्था दर्ता ऐन २०७८.pdf
वन व्यवस्थापन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:24 PDF icon वन व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
न्यायिक समिति कार्यसञ्चालन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:23 PDF icon न्यायिक समिति कार्यसञ्चालन ऐन २०७८.pdf
टोल विकास संस्था व्यवस्थापन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:23 PDF icon टोल विकास संस्था व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
जलस्रोत व्यवस्थापन ऐेन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:22 PDF icon जलस्रोत व्यवस्थापन ऐेन २०७८.pdf
उपभोक्ता समितिहरुको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:21 PDF icon उपभोक्ता समितिहरुको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 13:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 13:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८ राजपत्र.pdf

Pages