FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation

७६/७७ 03/20/2020 - 18:56

Invitation for sealed Quotation (Date of First Publication:2076/12/05)

७६/७७ 03/18/2020 - 11:53 PDF icon Scan1.PDF

खरिद सम्झौता सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 16:20

Invitation for Express of Interest (EOI)

७६/७७ 03/17/2020 - 10:58 PDF icon Scan1.PDF

Invitation for sealed Quotation (Date of First Publication:2076/12/03)

७६/७७ 03/16/2020 - 12:29 PDF icon Scan1.PDF

पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 03/13/2020 - 14:12

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 03/10/2020 - 10:00

विभिन्न विद्युतीय वोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 02/17/2020 - 13:14 PDF icon Doc1.pdf

ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरीएको बारे ।

७६/७७ 11/13/2019 - 21:25

ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना संग सम्बन्धित

७६/७७ 10/24/2019 - 18:42