FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७७- राजपत्र ७७/७८ 08/06/2020 - 17:35 PDF icon नगर प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७७- राजपत्र
हतुवागढी गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 18:51 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
हतुवागढी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 18:49 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि, २०७५
हतुवागढी गाउँपालिकाको पशुपंक्षी सेवा संचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 18:47 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको पशुपंक्षी सेवा संचालन कार्यविधि,२०७५
हतुवागढी गाउँपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 11:05 PDF icon हतुवागढी गाउँपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 11:02 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
स्थानिय राजपत्रमा प्रकासित हतुवागढी गाउँपालिकाको “न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि,२०७५” ७५/७६ 02/12/2019 - 11:00 PDF icon स्थानिय राजपत्रमा प्रकासित हतुवागढी गाउँपालिकाको “न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि,२०७५”
टोल बिकास संस्था व्यवस्थापन कार्यबिधि- २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 10:45 PDF icon टोल बिकास संस्था व्यवस्थापन कार्यबिधि- २०७५
हतुवागढ़ी गाउँपालिका को कार्यालयको आ.व. ०७५/०७६ राजपत्रमा प्रकासित ऐन कानुन, कार्यविधि, तथा निर्देशिका हरु ७५/७६ 08/24/2018 - 13:16 PDF icon 1 एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 2 education regulation final in preeti.docx2222.pdf, PDF icon 3 स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf, PDF icon 4 स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon 5. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon 6 एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 7.bipad byasthapan tatha sanchalan karyabidi.pdf, PDF icon 8. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf, PDF icon 9. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon 10. गाउपालिका प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका २०७5.pdf

Pages