FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलस्रोत व्यवस्थापन ऐेन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:22 PDF icon जलस्रोत व्यवस्थापन ऐेन २०७८.pdf
उपभोक्ता समितिहरुको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 15:21 PDF icon उपभोक्ता समितिहरुको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 13:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 13:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८ राजपत्र.pdf
लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष संचालन P]g, 2078 ७७/७८ 06/29/2021 - 16:46 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक विधेयक २०७८ ७७/७८ 06/29/2021 - 13:56 PDF icon Scan10005.PDF
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन ७७/७८ 01/28/2021 - 16:13 PDF icon करार व्यवस्थापन ऐन, 2075 संशोधन सहित-राजपत्र
सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ - राजपत्र ७७/७८ 12/16/2020 - 17:04 PDF icon दिवा खाजा कार्यक्रम.pdf
जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:08 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि २०७७.pdf
समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ -राजपत्र ७७/७८ 09/16/2020 - 19:59 PDF icon समुदायमा-आधारित-पुर्नस्थापना-सहजकर्ता-छनौट-सम्बन्धी-कार्यविधि, २०७७

Pages