FAQs Complain Problems

योजना पेश्कि लिने सम्बन्धि

१. उपभोक्ता समितिको पेश्कि लिने सम्बन्धि निर्णय ( जम्मा बजेटको ३३ प्रतिशत)
२. पेश्किका लागि उपभोक्ता समितिको लेटरहेड मा स्टाम सहित निवेदन ।