FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरीएको बारे ।

७६/७७ 11/13/2019 - 21:25

ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना संग सम्बन्धित

७६/७७ 10/24/2019 - 18:42

ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना ।।

७६/७७ 10/24/2019 - 18:41

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको सुचना ।।।

७५/७६ 06/17/2019 - 20:58

ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरीएको बारे ।

७५/७६ 06/09/2019 - 17:13

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना ।।।

७५/७६ 05/23/2019 - 14:38

ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र रद्द गरिएको बारे !

७५/७६ 05/22/2019 - 16:28

ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे !

७५/७६ 05/16/2019 - 21:16

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत को सूचना ।।

७५/७६ 05/02/2019 - 13:14

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान को सूचना !

७५/७६ 04/26/2019 - 18:37

Pages