FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कामका लागि पारीश्रामिकमा आधारित समुदायिक आयोजना अन्तरगत बेरोजगार छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

कामको लागि पारिश्रामिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना अन्तरगत छनौट गरिएको बेरोजगारहरुले  प्राथमिक्ताको आधारमा वडा अनुसार सुची १-देखी २० सम्मका ले प्राथमिक्ता पाउने र २१ देखि ३० बैकल्पिक रहने जानाकारि गराउदछौ । 

थप जानकारीको लागि रोजगार शाखामा सम्पर्क गर्नु होला ।     

दस्तावेज: 

Pages