FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कायालय
सेवा शुल्क: 
३५ - दिन सम्म निशुल्क र ३५ दिन नाघेमा रु २०० देखि ५०० सम्म
आवश्यक कागजातहरु: 

१ , बुबा आमा को नागरिक्ता को प्रमाण पत्र
२, बिवाह दर्ता को प्रमाण पत्र
३, जन्म दर्ता निवेदन