FAQs Complain Problems

सुचना!! सुचना!! सुचना!! आ.ब. ०७४/०७५ मा भए गरेका सम्पुर्ण काम को सार्वजानिक सुनुवाइ र आगमी आ.ब. को बजेट प्रस्तुत कर्यक्रम यहि असार ३० सगरमाथा मा.बि. मा हुने भएको ले यो सुचना सर्वजनिक गरिएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई

आर्थिक वर्ष: