आर्थिक सम्वृद्धिको आधार , कृषि उधोग र पर्यटन पूर्वाधार - तेश्रो हतुवागढ़ी गाउँसभा उद्घाटन तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत